Janikowski, J. (2021). Przestępstwo poszukiwania zabytków ruchomych bez pozwolenia lub wbrew jego warunkom. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6192