Lewandowski, P. (2021). Creating a commercial company on the example of a limited liability company - about the role of an advocate: Tworzenie spółki handlowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o roli adwokata. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6223