Zwolak, S. Łukasz. (2021). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17: Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17). Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6239