Kazimierczuk, M. (2021). Wsparcie inwestycji przywracających potencjał produkcji rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (rozwiązania prawne i praktyka). Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6393