Siwior, P. (2021). Prawa człowieka a zmiany klimatu – perspektywa ONZ. Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6399