Kuczkowski, P., & Pawłowski, P. (2021). Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1041/17. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6535