Świerczewska-Gąsiorowska, A. (2021). Przestępczość osób starszych – wybrane aspekty kryminologiczne. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6579