Flis-Świeczkowska, M. M. (2021). Pełnomocnik małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postulaty de lege ferenda. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6616