Kuźmicz, M. M. (2021). Analiza i porównanie przepisów prawa polskiego z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zwalczenia prania pieniędzy w cyfrowym świecie. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6634