Jurgielewicz-Delegacz, E. (2021). Wybrane kategorie przestępczości w krajach członkowskich Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych Eurostatu. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6635