Łaszczyca, G. (2021). Realność terminu załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym: The reality of time limits for the settlement of cases in general administrative proceedings. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6683