Węgierski, M. (2021). Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – ewolucja czy rewolucja?. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6795