Szczechowicz, J. A. (2021). Pominięcie przez sąd drugiej instancji nowych faktów i dowodów przytoczonych przez interwenienta ubocznego, wstępującego do sprawy w trakcie postępowania apelacyjnego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6831 (Original work published 29 wrzesień 2021)