Jankowski, W. (2021). W poszukiwaniu pozamoralnych racji dla trafu prawnego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6866 (Original work published 29 wrzesieĊ„ 2021)