Moras, M. (2021). Konsekwencje uchylania się od obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6901