Bendorf-Bundorf, M. (2021). Otrzymywanie dotacji celowych przez fundacje i stowarzyszenia a status podmiotu prawa publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6903