Giedrewicz-Niewińska, A. (2021). Krystyna Ziółkowska, Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, ss. 267. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6906 (Original work published 29 wrzesień 2021)