Solodov, D., & Lewandowska, E. (2021). Zasadność sporu odnośnie nowej definicji zgwałcenia – uwagi na tle proponowanych zmian. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6912