Lubiszewski, M. . (2021). Zaległość podatkowa jako podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6941 (Original work published 29 wrzesień 2021)