Topilskaya , E. V., & Ialyshev, S. A. (2021). Криминолого-криминалистическая характеристика oрганизованной преступности в спорте: Kryminologiczna i kryminalistyczna charakterystyka przestępczości zorganizowanej w sporcie. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6949 (Original work published 29 wrzesień 2021)