Franusz, A. (2021). Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6952 (Original work published 29 wrzesień 2021)