Kuczyński, T. (2021). Charakter prawny i podstawy prawne funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.6970