Chrzczonowicz, P. (2021). Publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowaĊ„ o charakterze pedofilskim. Uwagi na tle zjawiska oraz regulacji prawnej z art. 200b kodeksu karnego. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.7003 (Original work published 29 wrzesieĊ„ 2021)