Borkowska, K. (2021). Namowa i pomoc do samobójstwa w polskim i austriackim prawie karnym – rozważania komparatystyczne. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7061