Cora, Łukasz. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 80/19, dotycząca oddalenia wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniegoenie wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniego. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7079