Daśko, N. (2021). Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w zakresie przestępstw związanych z terroryzmem. Uwagi na tle implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7131