Skinder, M. (2021). Implementacja postanowień procesu bolońskiego w ustawach o szkolnictwie wyższym Polski, Łotwy, Francji, Rumunii, Grecji, Czech i Finlandii. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7138