Kimla, A. (2021). Analiza ryzyka rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – casus Szkocji. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7164