Kruś, M., & Tychmanowicz, K. . (2021). Ramy prawne utraty statusu odpadów w Polsce . Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7166