Wardak, Z. (2021). Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 czerwca 2020 r., sygn. akt C-634/18. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7176