Olszewski, R. (2021). Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w procesie karnym. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7193