MAJER, T. T. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 749/19. Studia Prawnoustrojowe, [S. l.], n. 54, 2021. DOI: 10.31648/sp.5832. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5832. Acesso em: 23 kwi. 2024.