ZWOLAK, S. Łukasz. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17: Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17). Studia Prawnoustrojowe, [S. l.], n. 54, 2021. DOI: 10.31648/sp.6239. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6239. Acesso em: 23 kwi. 2024.