KUCZKOWSKI, P.; PAWŁOWSKI, P. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1041/17. Studia Prawnoustrojowe, [S. l.], n. 54, 2021. DOI: 10.31648/sp.6535. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6535. Acesso em: 20 kwi. 2024.