ŁAZAREWICZ, S. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca niedopuszczenia wspólnika do udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej jako przyczyny stwierdzenia nieważności podjętych uchwał. Studia Prawnoustrojowe, [S. l.], n. 53, 2021. DOI: 10.31648/sp.6896. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6896. Acesso em: 3 mar. 2024.