MISZTAL, P. Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Studia Prawnoustrojowe, [S. l.], n. 54, 2021. DOI: 10.31648/sp.7188. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/7188. Acesso em: 24 kwi. 2024.