Pływaczewski, Wiesław. 2019. „Kolekcja Corneliusa Gurlitta – współczesne Reminiscencje Zjawiska grabieży żydowskich Dzieł Sztuki Przez III Rzeszę Niemiecką”. Studia Prawnoustrojowe, nr 43 (październik):271-82. https://doi.org/10.31648/sp.4636.