Juszka, Kazimiera, i Karol Juszka. 2020. „Analiza Przeprowadzania oględzin W Sprawach zabójstw Jako Metoda Badawcza Wykonywania czynności Kryminalistycznych”. Studia Prawnoustrojowe, nr 47 (marzec). https://doi.org/10.31648/sp.5271.