Łachacz, Olga, i Marcin Adamczyk. 2020. „Postulaty De Lege Ferenda W Zakresie środowiskowych aspektów Legalizacji przedsięwzięć Budowlanych”. Studia Prawnoustrojowe, nr 47 (marzec). https://doi.org/10.31648/sp.5276.