Chrostowska, Małgorzata. 2019. „Niewykonanie a nienależyte Wykonanie zobowiązania – Wybrane Uwagi”. Studia Prawnoustrojowe, nr 46 (grudzień):35-49. https://doi.org/10.31648/sp.5318.