Ostrzechowski, Bartłomiej. 2019. „Data początkowa Naliczania Odsetek Za opóźnienie W zapłacie Odszkodowania I zadośćuczynienia”. Studia Prawnoustrojowe, nr 46 (grudzień):341-54. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5349.