Majer, Tomasz Tadeusz. 2021. „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Olsztynie Z 14 Stycznia 2020 r., Sygn. Akt I SA/Ol 749/19”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.5832.