Janikowski, Jarosław. 2021. „Przestępstwo Poszukiwania zabytków Ruchomych Bez Pozwolenia Lub Wbrew Jego Warunkom”. Studia Prawnoustrojowe, nr 52 (maj). https://doi.org/10.31648/sp.6192.