Lewandowski, Paweł. (2021) 2021. „Creating a Commercial Company on the Example of a Limited Liability Company - about the Role of an Advocate: Tworzenie spółki Handlowej Na przykładzie spółki Z Ograniczoną odpowiedzialnością – O Roli Adwokata”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6223.