Zwolak, Sławomir Łukasz. 2021. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 11 Stycznia 2018 r., Sygn. Akt II OSK 1103/17: Gloss to the Decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17)”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.6239.