Kazimierczuk, Marcin. 2021. „Wsparcie Inwestycji przywracających Potencjał Produkcji Rolnej W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (rozwiązania Prawne I Praktyka)”. Studia Prawnoustrojowe, nr 51 (marzec). https://doi.org/10.31648/sp.6393.