Siwior, Przemysław. 2021. „Prawa człowieka a Zmiany Klimatu – Perspektywa ONZ”. Studia Prawnoustrojowe, nr 51 (marzec). https://doi.org/10.31648/sp.6399.