Kuczkowski, Przemysław, i Piotr Pawłowski. 2021. „Glosa Krytyczna Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 17 Sierpnia 2017 r., Sygn. Akt II GSK 1041/17”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54 (grudzień). https://doi.org/10.31648/sp.6535.