Romańczuk-Grącka, Marta. 2021. „Gaslighting Jako Forma Przemocy Psychicznej”. Studia Prawnoustrojowe, nr 52 (maj). https://doi.org/10.31648/sp.6614.