Flis-Świeczkowska, Marta Małgorzata. 2021. „Pełnomocnik małoletniego Pokrzywdzonego W postępowaniu Karnym - Postulaty De Lege Ferenda”. Studia Prawnoustrojowe, nr 52 (maj). https://doi.org/10.31648/sp.6616.